Kancelaria  prowadzi sprawy z zakresu:

Prawo cywilne

– wezwania przedsądowe,

– odszkodowania,

– sprawy o ochronę własności, posiadania,

– zadośćuczynienie,

– sprawy o zapłatę,

– sprawy o zasiedzenie,

– zniesienie służebności,

– przedsądowa windykacja należności, windykacja wierzytelności,

– pozwy sądowe,

– pozwy o zapłatę

– elektroniczne postępowanie upominawcze EPU

– postępowanie sądowe po sprzeciwie w elektronicznym postępowaniu sądowym,

– pisma procesowe,

– sporządzanie apelacji,

– skargi kasacyjne.

Prawo bankowe, prawa konsumenta, upadłość konsumencka.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

– rozwód,

– przeprowadzenie rozwodu,

– unieważnienie małżeństwa,

– pozew o unieważnienie małżeństwa,

– wniosek o unieważnienie małżeństwa,

– separacja,

– wniosek o separację,

– o przyznanie alimentów,

– o podwyższenie alimentów,

– o obniżenie alimentów,

– sprawy o alimenty

– ubezwłasnowolnienie,

– zawieszenie praw rodzicielskich,

– pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich,

– podział majątku,

– ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– sprawy o ubezwłasnowolnienie,

– sprawy o alimenty,

– ustalenie kontaktów z dzieckiem,

– ustalenie opieki nad dzieckiem,

– sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,

– ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa.

Prawo spadkowe

– wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,

– sprawy o zachowek,

– pomoc w sprawach spadkowych,

– wniosek o dział spadku,

– dział spadku ze zniesieniem współwłasności.

Prawo karne

– obrona oskarżonego,

– obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem w przestępstwach gospodarczych,

– odszkodowanie za niesłuszne skazanie,

– odszkodowanie za nieuzasadnione zatrzymanie, aresztowanie,

– prywatne akty oskarżenia,

– przerwa w karze,

– odroczenia wykonania kary,

– pisma procesowe,

– zażalenia, apelacje, kasacje.

Sprawy dot. postępowania w sprawach nieletnich

 

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.